• Telefoon 024 381 61 60
  • Mail [javascript protected email address]
Contact

Entrea lindenhout neemt initiatief in aanpak lerarentekort

Een unieke samenwerking tussen scholen speciaal onderwijs, LOI Hogeschool en Bureau Sterk

Het zal niemand ontgaan zijn. Het lerarentekort is op dit moment één van de grootste uitdagingen voor het onderwijs. Het speciaal onderwijs, en dan met name de scholen die onderwijs aanbieden aan leerlingen met gedragsproblemen, vormt hierin een specifieke groep. Reden voor onze scholen om de krachten te bundelen en op zoek te gaan naar een oplossing.

Er is een unieke samenwerking ontstaan tussen scholen speciaal onderwijs van het PI-7 consortium (waartoe ook onderwijs entrea lindenhout behoort) en de alom bekende opleidingsinstituten LOI Hogeschool en Bureau STERK. Gezamenlijk hebben we een verkort scholingstraject ontwikkeld om MBO-onderwijsassistenten sneller op te scholen naar een PABO-diploma. Een studieprogramma op maat, voor medewerkers die nu al, als gevolg van het lerarentekort, met hart en ziel lesgeven aan zeer kwetsbare leerlingen. Hiermee wordt recht gedaan aan de vaak al jarenlange ervaring van deze onderwijsassistenten.

De door de school geselecteerde deelnemers volgen eerst een voortraject waarin de kennistoetsen voor de Pabo (zoals bijvoorbeeld de rekentoets) worden aangeboden. Daarna start een EVC-traject waarin de deelnemers kunnen aantonen wat ze allemaal al kunnen en kennen (aantonen Eerder Verworven Competenties). De duur van de opleiding hangt samen met de hoeveelheid ervaring van de student.

Het eerste verkorte opleidingstraject Pabo voor onderwijsassistenten uit het speciaal onderwijs is in oktober 2018 van start gegaan. 
Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Esther Keun: e.keun@entreaonderwijs.nl