• Telefoon 024 381 61 60
  • [javascript protected email address]
Contact
Smile

De Berg

Speciaal onderwijs, zo kort mogelijk en zo lang als nodig

Bracket

Met plezier naar school

De Berg is een school voor speciaal onderwijs, speciaal voor kinderen vanaf groep 4/5 met ontwikkeling- of gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Een school met speciale aandacht voor ASS. Een fijne plek waar je kind de best passende ondersteuning krijgt en zichzelf kan zijn. En zo weer met plezier naar school gaat.

De Berg is er voor kinderen die op de basisschool niet goed tot hun recht komen, ondanks goede zorg en begeleiding. Omdat ze in zichzelf gekeerd of angstig zijn. Of omdat ze moeilijk contact maken met andere kinderen. We zijn er ook als ze weigeren om naar school te gaan. Op onze school krijgt een kind telkens een nieuwe kans.

Onze school werkt samen in het Samenwerkingsverband passend onderwijs Stromenland en is een onderdeel van Onderwijs entrea lindenhout.

Locatie De Bron gaat stoppen

Met ingang van 1 augustus 2024 houdt onze locatie De Bron op te bestaan. De leerlingen die eerder op De Bron zaten zijn inmiddels geïntegreerd in locatie De Tapir en locatie De Berg. Op locatie De Tapir zitten onze jongere leerlingen, op locatie De Berg onze oudere leerlingen. We werken op De Berg met twee aparte klimaten: een klimaat ASS en een klimaat Aandacht en Gedrag. Waar mogelijk doen we dit op De Tapir ook, echter is nog niet altijd voor alle leerlingen duidelijk welk klimaat het beste past. Daarom hebben we voor de allerjongste leerlingen soms ook een gemengd klimaat.