• Telefoon 024 381 61 60
  • [javascript protected email address]
Contact

Kwaliteit en klachtbehandeling

Samen tevreden zijn

Je kind verdient onderwijs van kwaliteit

Onze leerkrachten zijn heel deskundig op het gebied van leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen. We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van ons onderwijs en het steeds verbeteren hiervan. Zo toetsen we de resultaten van het onderwijs aan je kind door de inzet van vragenlijsten. De uitkomsten van vragenlijsten helpen ons doelmatig en opbrengstgericht te kunnen blijven werken.

Binnen ons onderwijs lopen onderzoeken naar de best werkende onderwijsarrangementen. Bijvoorbeeld vanuit onze deelname in het Pi-7 Consortium. In het PI-7 consortium werken onze scholen samen met de landelijke pedologische instellingen en universiteiten op het gebied van onderzoek op het gebied van onderwijs en gedrag. Binnen onderzoek werken we ook nauw samen met Praktikon.

De Inspectie controleert of onze school zich aan de wetgeving houdt en of het onderwijs voldoet aan de gestelde eisen. De Inspectie heeft onze school een basisarrangement toegekend omdat de kwaliteit op orde is.

Kind In Gras Itemfoto Lang

De opbrengst van ons onderwijs

Wij zetten ons elke dag in om het maximale uit onze leerlingen te halen, zodat zij in de best passende vorm van (voortgezet) onderwijs terecht komen en zij zich daar optimaal verder kunnen ontwikkelen.

Dit doen wij door rekening te houden met de ondersteuningsbehoefte van elke leerling en door regelmatig via de methodetoetsen en het cito LOVS te kijken of de ontwikkeling nog naar verwachting verloopt. Jaarlijks bekijken wij bij de evaluatie van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) of het gestelde uitstroomperspectief en speciaal onderwijs nog passend is.

In de uitstroomgegevens van onze leerlingen leggen we de verdeling naar speciaal en regulier onderwijs en naar de soort school vast.

Klachten zijn er om opgelost te worden.

We doen samen ons best om het verblijf van je kind op onze school zo plezierig mogelijk te laten zijn. Als er een probleem is, gaan we graag met jou op zoek naar een oplossing. Bespreek je ontevredenheid dan met de leerkracht, locatieleider of regiodirecteur.

Als het in dit overleg niet lukt een probleem naar tevredenheid op te lossen, kun je een persoonlijk gesprek aangaan met de interne contactpersoon. Deze zal met je overleggen hoe je klacht het beste kan worden behandeld. Het telefoonnummer van deze persoon vind je onder 'contact' op onze website.
Je kunt ook één van onze externe vertrouwenspersonen (Annelies de Waal of Roy Ploegmakers) inschakelen van het expertisecentrum voor vertrouwenszaken in het onderwijs: vertrouwenswerk.nl

Contactgegevens:

Annelies de Waal: 06 – 3364 6887
anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl

Roy Ploegmakers: 06 – 4808 8774
royploegmakers@vertrouwenswerk.nl

Ik heb een vraag

Velden met een * zijn verplicht