• Telefoon 024 381 61 60
  • [javascript protected email address]
Contact

Gezonde school

Onze school is in het bezit van het vignet Gezonde School. We hebben certificaten behaald voor de thema's 'welbevinden' en 'relaties en seksualiteit'.

Logo-gezonde-school2

We zijn er trots op dat we met het kwaliteitskeurmerk Gezonde school gewaardeerd worden voor het bevorderen van gezond gedrag, het omgaan met grensoverschrijdend gedrag, de ondersteuning op het gebied van sociaal emotioneel welbevinden, onze ondersteuningsstructuur en onze expertise op het gebied van welbevinden en sociale veiligheid.


Certificaat Welbevinden

Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig voelen op school. Op onze school zijn er veel mensen betrokken bij het welbevinden van de leerlingen. Elke klas is bijvoorbeeld verbonden aan een gedragswetenschapper en alle kinderen worden regelmatig besproken tijdens de bijeenkomsten van de Commissie van Begeleiding (CvB). Daarnaast zijn er – onder andere via de samenwerking met jeugdzorg – trainingen mogelijk, zoals speltherapie en vaardigheidstrainingen. Ook worden regelmatig klassikale Rots en Water trainingen ingezet.

Certificaat Relaties en seksualiteit

Kinderen ontdekken al op jonge leeftijd hun eigen lichaam, gaan relaties aan, worden verliefd en komen in de puberteit. Zij hebben veel vragen over relaties en seksualiteit. De basisschool kan met educatie en een veilig leerklimaat een belangrijke bijdrage geven aan een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen. Als school proberen we hieraan bij te dragen middels het volgen van de methode Kriebels in je buik (tijdens de week van de lentekriebels). Via de groepsleerkracht kunnen leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) daarnaast altijd in contact worden gebracht met bv. de gedragswetenschapper of maatschappelijk werker voor specifieke vragen. Wanneer er vragen of problemen zijn op dit gebied worden die tevens besproken en gemonitord in de CvB.

Kijk voor meer informatie over het kwaliteitskeurmerk Gezonde school op www.gezondeschool.nl.