• Telefoon 024 381 61 60
  • [javascript protected email address]
Contact

Parro en het ouderportaal (ParnasSys)

Digitaal leerling-informatie-programma met ouderportaal

Parro

Via Parro, een onderdeel van ParnasSys, kunnen we op een veilige manier met ouders appen. Een snelle manier van communiceren die door veel ouders dagelijks wordt toegepast. Hieronder lees je meer informatie over het appen met Parro binnen onze school.

Je eigen ouderportaal

Via het ouderportaal van ParnasSys heb je steeds een actueel overzicht van de vorderingen en ontwikkeling van je kind. Het ouderportaal is een extra informatiebron, naast de mondelinge informatie die je in gesprekken krijgt.

Wat kun je zien in het ouderportaal?

Persoonlijke gegevens van je kind
De informatie die je in het ouderportaal kunt bekijken bestaat uit administratieve gegevens en informatie over de ontwikkeling van je kind. Je ziet de naam van je kind boven in de roze balk. Als je de naam van je kind aanklikt zie je welke persoonlijke gegevens de school over je kind heeft, wanneer het op de school is aangemeld en ingeschreven en welke gegevens de school over de ouders en verzorgers heeft. Je kunt zelf via het ouderportaal gegevens wijzigen als deze zijn veranderd. Klik dan op het potloodje. De wijziging verloopt automatisch per mail. De school verwerkt de wijziging dan zo snel mogelijk. Bij absentie kun je zien wanneer je kind te laat of niet aanwezig was.

Informatie van de school
De jaarkalender (vakanties, studiedagen, activiteiten, oudergesprekken) en een link naar de website van de school zijn ook opgenomen in het ouderportaal. Zo ben je altijd op de hoogte van vrije dagen, gesprekken en activiteiten die de school heeft gepland.

Informatie over de leerontwikkeling van je kind
ParnasSys is binnen onze school in ontwikkeling. In de loop van het schooljaar kun je ook de informatie over de leerontwikkeling van je hier kind. Bijvoorbeeld rapporten van uw zoon of dochter.

Digitaal documenten ontvangen en ondertekenen

Alle brieven vanuit school, ook die met privacygevoelige informatie, sturen we via Parro, een veilige omgeving vanuit ParnasSys.

Als documenten ondertekend moeten worden door ouders, werken wij daarvoor met het digitale programma ondertekenen.nl.  Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ondertekenen van het OPP of toestemming verlenen voor het sturen van gegevens naar een vervolgschool. U kunt dan snel en makkelijk via telefoon, tablet of computer het document ondertekenen.
Hier vindt u een korte handleiding

Hoe kun je inloggen in ParnasSys?

De eerste keer log je in met een gebruikersnaam en wachtwoord dat je van de school krijgt. Dit is een uniek en automatisch aangemaakt wachtwoord.

Via de link ouders.parnassys.net kom je op het ouderportaal. Hier log je in.

Wij adviseren je om dan je inlog direct te veranderen in een eigen wachtwoord dat voor jou goed te onthouden is. Als je bent ingelogd kun je onder profiel een eigen wachtwoord instellen. Dat doe je met de knop ‘wachtwoord veranderen’. Als je jouw zelfgekozen wachtwoord vergeet of kwijtraakt, dan kun je bij het secretariaat van onze school een nieuw wachtwoord aanvragen.

Als er sprake is van ouders die gescheiden leven, verlenen wij beide ouders met eigen inloggegevens toegang tot het ouderportaal. Voorwaarde daarbij is dat beide ouders zelf hun verschillende e-mailadressen aan school hebben doorgegeven en niet uit de rechterlijke macht zijn ontzet .

School Koptelefoon Computer Itemfoto